Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:neural_basics

Základní termíny neuronových sítí

Neuron je základní jednotka každé sítě. Obsahuje následující:

 • vstupy a váhy na vstupech
 • bázovou funkci, která spojuje vstupy do jedné hodnoty
 • aktivační funkci, která na základě vstupů poskytne výstupní hodnotu
 • výstupy, na které je tato hodnota vystavena

Bázová funkce může být:

 • lineární (LBF): váhované vstupy se pouze sečtou
  • aktivační funkce je pak:
  • skoková (od určitého výsledku výše je na výstupu 1, jinak 0)
  • rampová (lineární na nějakém úseku)
  • sigmoida nebo hyperbolický tangens (podobné)
 • radiální (RBF): vzdálenost vstupního vektoru od vektoru vah
  • aktivační funkce je pak:
  • skoková (po poloměr 1, dále než poloměr 0)
  • spojitá (s rostoucí vzdáleností klesá výstupní hodnota)

Perceptron

Perceptron je jediný neuron s LBF a skokovou aktivací. Umí separovat prostor na dvě třídy - učí se s učitelem.

Adaline

Varianta perceptronu, která ovlivňuje sílu učení tak, že je více závislé na velikosti odchylky. Madaline: více paralelních Adaline neuronů.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/neural_basics.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1