Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:modely_kombinovane

Modelování kombinovaných systémů

(stavové podmínky a stavové události)


Proč je tohle samostatná otázka?

Kombinovaný systém: kombinace diskrétního a spojitého systému. Spojitá a diskrétní část jsou provázány pomocí dvou mechanismů

  • dokročení do přesného času - to samé co dokročení do konce simulace, akorat místo konce simulace je čas nějaké naplánované události
  • stavové podmínky a události

Stavové podmínky

Stavová podmínka je obecně ve tvaru:

if(podmínka)
    stavová událost;

Podmínka obsahuje nějakou spojitou proměnnou. Pokud simulace zjistí splnění podmínky, hledá přesné místo (kořen) pomocí půlení intervalu, newtonovy metody, regula-falsi, … Po nalezení kořenu je do tohoto místa dokročeno a je spuštěna stavová událost.

Stavová událost

Jde o diskrétní událost, která může měnit stav diskrétní i spojité části modelu. To je nutné obzvláště při použití numerických metod pro řešení dif. rovnic, které při skokové změně vyžadují správnou inicializace. Příklad: skákání míčku, při odrazu je nutné obrátit zrychlení a dorovnat pozici na úroveň podložky.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/modely_kombinovane.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1