Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:algebra_struktury

Algebraické struktury

Grupy, okruhy, obory integrity a tělesa

algebra.matfyz.info_1_struktury.jpg Mějme nějakou strukturou s nosnou množinou M a jedinou binární operací ☆: (M, ☆)

 1. Pokud je struktura uzavřená (abM pro libovolné a, b z M), pak je to grupoid.
 2. Pokud navíc platí asociativita (a(bc) = (ab)c), je to pologrupa.
 3. Pokud navíc existuje neutrální prvek (aNP = a), je to monoid. Neutrální prvek musí být jasně definovaný (např. je to prostře 42)! Může jich být i víc, ale stále musí být jasně definovaný (např. pro kladná čísla je to 42, pro zýporná 69).
 4. Pokud navíc existuje inverzní prvek (aIP = NP), je to grupa. Inverzní prvek bývá definovaný předpisem, např. IP = x + 42.

Pokud je operace komutativní, říkáme že je struktura komutativní (např. komutativní grupoid). Pokud ale není komutativní, musíme určovat levý a pravý neutrální a inverzní prvek!


Nyní mějme strukturu se dvěma operacemi: (M, ⊕, ⊗). Té první se říká aditivní a té druhé multiplikativní.

Dále si označme jako „0“ neutrální prvek aditivní operace a „1“ neutrální prvek multiplikativní operace. V matematice základní školy to tak je, ale obecně „0“ nemusí být 0.

 1. Pokud je (M, ⊕) komutativní grupa a (M, ⊗) monoid, je to okruh.
 2. Pokud navíc neexistují dělitelé „0“ (ab ≠ „0“ pro každé libovlné a a b z M), je to obor integrity.
 3. Nebo pokud máme tělěso nebo obor integrity a v (M, ⊗) existují inverzní prvky pro všechno kromě „0“, je to těleso.
 4. Pokud je tělěso komutativní, je to pole

Svazy a Booleovy algebry

Svaz je matematický pojem z algebry, konkrétněji z oboru teorie uspořádání, který vymezuje mezi uspořádanými množinami ty, které jsou uspořádány „rozumně“ (to znamená, že zachovávají suprema a infima).

 • Supremum je nejmenší prvek z horní závory.
 • Infimum je největší prvek z dolní závory.
 • Horní a dolní závora podmnožiny S nějaké částečně úsporádané množiny P je prvek z P který je větší (menší) nebo rovný než každy prvek z S.

Boolean algebra (structure)

Univerzální algebry

Matematická struktura (A, ωᵢ)1).

 • A je množina hodnot
 • ωᵢ je nᵢ-ární operace na i pro iI.
 • I je množina indexů

Typ algebry je uspořádaná n-tice označující aritu operací, např. (2, 2, 1) jsou dvě binární operace a jedna unární.

1)
(množina, operace, operace, operace, …)
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/algebra_struktury.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1