Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:bezkontextove_jazyky

Bezkontextové jazyky a jejich modely

Context-free language

Bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty mají stejnou vyjadřovací sílu. Jsou to modely bezkontextových jazyků.

Zásobníkové automaty

Pushdown automaton

Jsou to vlastně konečné automaty rozšířené o zásobník. Používají se při syntaktické analýze shora dolů.

Sedmice:

 • Množina stavů (Q)
 • Vstupní abeceda (T)
 • Zásobníková abeceda (Z)
 • Parciální přechodová funkce (δ)
 • Počáteční stav (q ∈ Q)
 • Počáteční symbol zásobníku (Z0 ∈ Z)
 • Množina koncových stavů (F)

Parciální přechodová funkce – Vezmu aktuální stav, načtu symbol, vezmu vrchol zásobníku a podle toho určím do jakého stavu se přesunu a co na zásobník vrátím.

Jsou dvě možnosti jak zásobníkový automat přijímá:1)

 • Koncovým stavem
 • Prázdným zásobníkem

Rozšířený zásobníkový automat

Celý rozdíl spočívá v tom, že ze zásobníku můžu odebírat i přidávat více než jeden symbol. Používá se u syntaktické analýzy zdola nahoru.

Bezkontextové gramatiky

Context-free grammar

Bezkontextová gramatika je čtveřice G=(N,T,P,S), kde

 • N je abeceda neterminálů
 • T je abeceda terminálů, přičemž N ∩ T = ∅ (tj. prvky obou množin jsou různé)
 • P je konečná množina pravidel tvaru A → x, kde A ∈ N, x ∈ (N ∪ T)*
 • S ∈ N je počáteční neterminál
 • Derivační strom – jiný zápis pro odvození slova.
 • Nejednoznačná gramatika – pokud se slovo gramatiky dá odvodit více různými derivačními stromy (levé i pravé derivace jsou ekvivalentní), je gramatika nejednoznačná.
 • Jednoznačnost jazyka – pokud existuje alespoň jedna jednoznačná gramatika, která definuje jazyk, pak je jazyk jednoznačný. Nejednoznačnost nelze dokázat!

Redukce bezkontextových gramatik

Vlastní gramatika

 1. Bez nepoužitelných symbolů
 2. Bez ε-pravidel
 3. Necyklická

Z vlastní gramatiky se dál tvoří Chomského normální forma a Greibachové normální forma.

Shrnutí

 • bezkontextový jazyk: formální jazyk, generován bezkontextovou gramatikou, „závorkový jazyk“ (lze se libovolně zanořovat)
 • zásobníkový automat: umět sedmici, používá se pro syntaktickou analýzu shora dolů, rozšířený umí číst ze zásobníku celý řetězec a používá se zdola nahoru (jak obyčený tak rozšířený zásobníkový automat mohou při přechodové funkci vložit na zásobník řetězec)
 • bezkontextová gramatika: generuje bezkontextový jazyk, umět čtveřici
 • generovaná slova lze rozepsat jako sekvenci odvození, nebo jako derivační strom
 • nejednoznačná gramatika: existuje více derivačních stromů, pomocí kterých lze rozepsat výraz
1)
Vždy ale musí dočíst slovo. Algoritmicky lze automat mezi oběma možnostmi převádět.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/bezkontextove_jazyky.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1