Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:ial:tahak

Tahák

 • O(1): konstantní
 • O(log(n)): logaritmická
 • O(n): lineární
 • O(n*log(n)): linearitmická
 • O(n²): kvadratická
 • O(n³): kubická
 • O(kn): exponenciální

Řazení

Metoda Princip Stabilita Přirozenost Časová složitost Poznámka
Select sort Výběr Nestabilní Přirozená Kvadratická
Bubble sort Výběr Stabilní Přirozená Kvadratická Nejrychlejší metoda, když už je pole seřazené
Heap sort Výběr Nestabilní Nepřirozená Linearitmická
Bubble-insert sort Vkládání Stabilní Přirozená Kvadratická
Binary-insert sort Vkládání Stabilní Přirozená
Quicksort Rozdělování Nestabilní Nepřirozená Kvadratická1) Nejrychlejší
Shell sort Vkládání Nestabilní
Merge sort Slučování Nestabilní Nepřirozená Linearitmická
List merge sort Slučování Potenciálně stabilní
Radix sort Třídění Stabilní Lineární

Vyhledávání

Sekvenční vyhledávání

 • Minimální čas úspěšného vyhledání = 1
 • maximální čas úspěšného vyhledání = N
 • Průměrný čas úspěšného vyhledání = N/2
 • Čas neuspěšného vyhledání = N

Binární vyhledávání v seřazeném poli

O(lg2(n))

1)
Typicky ale linearitmická
/var/www/wiki/data/pages/pitel/ial/tahak.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1